Hanes
 

Yn enedigol o Lanfairpwll, mae Elin Fflur, gyda'i pherfformiadau angerddol a didwyll a'i llais a'i charisma wedi syfrdanu ei chynulleidfaoedd led-led Cymru a thu hwnt.

Wedi llwyddiant cynnar gyda'r grwp Carlotta, daeth Elin Fflur i sylw cenedlaethol ar ôl perfformio'r gan fuddugol yng nghystadleuaeth Cân i Gymru yn 2002. Ymunodd wedyn gyda'r grwp bythol boblogaidd Y Moniars, a rhyddhau albym lwyddiannus iawn gyda nhw.

Dilynodd dau albym llwyddiannus arall, y naill gyda Caryl Parry Jones yn cynhyrchu a'r llall gyda'i band ei hun. Mae ei chaneuon yn deillio o brofiadau personol , a chyd-gyfansoddodd nifer o'r caneuon gyda gweddill aelodau'r band.

Mae Siôn Llwyd yn chwarae'r gitar fas (a'r allweddellau, gitar acwstig a llais cefn pan fo galw), Jason Huxley ar y gitar flaen a Deian Elfryn yn drymio. Gyda'i gilydd, a gyda dawn a llais Elin yn arwain, mae dyfodol disglair o'u blaenau, ac eisoes mae cynhyrchwyr o sawl gwlad wedi dangos diddordeb yn y ferch ryfeddol hon o Fôn.

Mae Elin Fflur yn un o artistiaid Sain
Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG ~ Ffôn +44 (0) 1286 831.111 - Ffacs + 44 (0) 1286 831.497

miwsig@sainwales.com - www.sainwales.com
Gwefan: © eurigroberts.com 2006